Kişisel Bilgiler


Cinsiyet Seçiniz
Fotografınız  *

İletişim Bilgileri


Öğrenim Durumu (Mezun olduğunuz ve eğer varsa devam eden tüm öğrenim bilgilerinizi giriniz)  *


Lisans Öğrenim şekliniz nasıldı?  *İş Fikriniz


Ekip ÜyeleriEKLE

Teknik veya Akademik Destek Var Mı?EKLE

Projenizi AnlatınLütfen projenizi anlatan bir dakikayı geçmeyen bir video yükleyiniz.  *

TAAHHÜTNAME

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) ve “TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)” çerçevesinde, ”Bireysel Genç Girişim (BiGG)” olarak da anılan “1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında değerlendirilmek üzere HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'ne ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak;

• Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,
• Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı ve www.smartbigg.com’ a girdiğim bilgileri doğru beyan ettiğimi,
• Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından iş fikrimin TÜBİTAK’a sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı,
• İlgili destek programına ilişkin www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile yapılan her türlü başvuru,iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nın sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
•İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, hertürlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadıgını kabul ettiğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne, www.smartbigg.com’ adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,
• Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne yaptığım ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile paylaşmamın sonuçlarından Hasan Kalyoncu Üniversitesi sorumlu tutmayacağımı,
• İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili Hasan Kalyoncu Üniversitesi görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,
• İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni sorumlu tutmayacağımı,
• Iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının smart Bigg tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken Hasan Kalyoncu Üniversitesinden yazılı izin almaksızın Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Smart Bigg’ e ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,
• İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Taahhütname içeriğini okudum anladım ve kabul ediyorum. *